تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of Science   از سال ١٩٧۶ تا پایان سال ٢٠٠۶

رسـول نــوری

علیرضا نوروزی

عباس میرزایی

 

چکیده

مقدمه: یکی از رایج­ترین روش­های ارزیابی فعالیت­های علمی پژوهشگران و سازمان­های وابسته به آنها بهره­گیری از شیوه­های مختلف علم­سنجی است که با بهره­گیری از پایگاه­های اطلاعاتی استنادی صورت می­گیرد. یکی از مهمترین و معتبرترین پایگاه­های استنادی،  Web of Science است که توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) راه­اندازی شده است. در این مقاله با استفاده از داده­های گردآوری شده از این پایگاه اطلاعاتی، تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ١٩٧۶تا پایان سال ٢٠٠۶ مورد بررسی قرار گرفته است.  

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی بوده و برای گردآوری داده‌های آن از روش کتابسنجی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۴٨٨ مورد از مقاله­های موجود در پایگاه اطلاعاتی Web of Science است که توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله سال­های ١٩٧۶ تا ٢٠٠۶ میلادی به چاپ رسیده است. برای تحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی و از روش علم­سنجی استفاده شده است.

یافته­ها:نتایج نشان می­دهد که بیشترین تعداد مقاله­های منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجله­های ISI مربوط به سال ٢٠٠۶است. از نظر نوع مقاله، بیشترین تعداد مربوط به مقاله­های اصیل و از لحاظ موضوعی نیز بیشترین تعداد مقاله در رابطه با بیماری­های عروق محیطی است.

نتیجه­گیری: در مجموع، تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science  رقم قابل قبولی نیست. بنابراین، مسؤولان دانشگاه برای بهبود این وضعیت بایستی شرایطی را فراهم نمایند تا پژوهشگران انگیزه و توان لازم برای انتشار مقاله در مجله­های معتبر بین­المللی را به دست آورند.

 

کلیدواژه­ها: علم؛ علم­سنجی؛ تولید علم؛ پایگاه­های اطلاعاتی

اطلاعات کتابشناختی مقاله:

نــوری، رسول، نوروزی، علیرضا و میرزایی، عباس (١٣٨۵). تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of Science   از سال ١٩٧۶ تا پایان سال ٢٠٠۶. مدیریت اطلاعات، ٣(٢)، ص.٧٣-٨۵.

/ 2 نظر / 41 بازدید
کتابدار جوان

سلام آقای دکتر می خواستم خواهش کنم در صورت امکان آدرس ایمیل آقای نوری را برای من ارسال کنید. (البته آدرسی که ایشان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشتند را دارم اما به نظر می رسد که این آدرس دیگر فعال نیست!) با سپاس فراوان

علیرضا

با سلام من هم همان ایمیل آقای نوری را دارم. با سپاس موفق باشید