مدیریت کتابخانه: یک پست لوکس

The library manager is a luxury, not a necessity. What do you think?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به نظر شما آیا مدیر کتابخانه یک پست لوکس است یا یک ضرورت؟ شما نظر بفرماييد و من هم به زودی خواهم نوشت.

/ 2 نظر / 33 بازدید
کرمی

با اجازه از مديران محترم کتابخانه ها. البته در ايران مديريت کتابخانه ها تنها يک مسير و پله برای موفقيت های بعدی است. البته همه مثل هم نيستند اما اکثرا از مديريت کتابخانه برای شروع کار و دريافت پستهای بالاتر استفاده می کنند.

محمد زره ساز

آی بنازم آنکه را در مکتبه با هيبتش لرزه اندازد به ياران محل خدمتش نام او باشد مدير و جملگی را زين ترس بسيار آيد از جاه و جـلال و شـوكتش هر چــه را گويد بدون شك بدان بـاشد درست چونكه باشد صد برابر بـهتر از مــا فـكرتش دارد از هــر رشته اي يــك مـدركي بـا اينهمه از عـلـوم مـكتبه مــدرك نــگشته قـسمتش شايــد ايــن پرسش به ذهن هر كسي آيد پديد اين تخصص با عمل آخر چـه باشد نسبتش ؟ ................................................................