کتاب درمانی: مبحثی مهجور در کتابداری و دانش شناسی ایران

کتاب­درمانی به عنوان برابرنهاده واژه Bibliotherapy انتخاب شده است. واژه Bibliotherapy از دو واژه Biblioبه معنای كتاب و Therapy به معنای درمان و شفا مشتق شده است و قدمتی چون تاریخ کتاب دارد. اما در حوزه­های روانشناسی، روانپزشکی و کتابداری ایران بسیار مهجور مانده است. در حالی که در برخی از کشورها مانند کانادا انجمن کتاب­درمانی و ادبیات کاربردی تأسیس شده است. اگرچه در تئوری، نظریه­پردازان ما بر این باورند که سبد خانواده از کتاب خالی است و کتاب باید وارد زندگی عموم مردم شود. اما در عمل، آن­طور که باید و شاید به دانش و کتاب ارج گذاشته نمی­شود. عدم توجه به کتاب­درمانی و اهمیت کتابخوانی در حل مشکلات جسمی، روحی و روانی نیز ناشی از عدم توجه جامعه به کتاب است. نگارنده به تازگی مقاله­ای با عنوان وب­درمانی و کتاب­درمانی نگاشته است که به زودی چکیده آن از طریق همین وبنوشت قابل دسترس خواهد بود. در زیر برخی از منابعی که به مبحث کتاب­درمانی پرداخته­اند ذکر می­شود. 

کتابشناسی

تقدمی، محمدرضا (1384). اعتقاد به كتاب­درمانی در ایران وجود ندارد. خبرگزاریجمهوری اسلامی،۸۴/۰۸/۲۳ .

صیامیان، حسن (؟). درآمدی بر كتابدرمانی : قسمت اول و دوم. مجله رهسار دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران. ش. 1و2.

صیامیان، حسن و عطاردی، علیرضا. شعردرمانی. دانشجو: مجله خبری، علمی فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرداد-شهریور 1373، ص. 17-22.

شعردرمانی و کتاب­درمانی. روان­شناسی تخصصی [وبنوشت]. موجود در: http://irpsynoktehhaykotah.blogfa.com

کتاب­درمانیچیست ؟  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی،  بهار، 1383.

کتاب­درمانی چیست؟ فصلنامه دانشکده روانشناسی، بهار، 1383.

کتاب­درمانی چیست؟ خبرگزاری مهر، تهران، ۱۳۸۴/۰۸/۰۳. موجود در:  http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=245185 http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=244537

کتاب­درمانی:جلوگیری از استرس،  روزنامه کیهان، 1381/8/22.

 نیکخواه، زهره (1385). کتاب­درمانی. سه­شنبه 26 اردیبهشت­ماه 1385. موجود در:  http://www.zohrehn.blogsky.com/?postid=109

کتاب­درمانی در خانواده (1384). هموطن، یكشنبه 12 تیر 1384. موجود در:  http://www.hamvatansalam.com/news33862.html

/ 1 نظر / 122 بازدید
زره ساز

آقاي دكتر تا آنجا كه بخاطر دارم يك پايان نامه به هدايت خانم دكتر پريرخ در مشهد انجام شده است كه راجع به همين مقوله مي باشد