کتاب درمانی: مبحثی مهجور در کتابداری و دانش شناسی ایران

کتاب­درمانی به عنوان برابرنهاده واژه Bibliotherapy انتخاب شده است. واژه Bibliotherapy از دو واژه Biblioبه معنای كتاب و Therapy به معنای درمان و شفا مشتق شده است و قدمتی چون تاریخ کتاب دارد. اما در حوزه­های روانشناسی، روانپزشکی و کتابداری ایران بسیار مهجور مانده است. در حالی که در برخی از کشورها مانند کانادا انجمن کتاب­درمانی و ادبیات کاربردی تأسیس شده است. اگرچه در تئوری، نظریه­پردازان ما بر این باورند که سبد خانواده از کتاب خالی است و کتاب باید وارد زندگی عموم مردم شود. اما در عمل، آن­طور که باید و شاید به دانش و کتاب ارج گذاشته نمی­شود. عدم توجه به کتاب­درمانی و اهمیت کتابخوانی در حل مشکلات جسمی، روحی و روانی نیز ناشی از عدم توجه جامعه به کتاب است. نگارنده به تازگی مقاله­ای با عنوان وب­درمانی و کتاب­درمانی نگاشته است که به زودی چکیده آن از طریق همین وبنوشت قابل دسترس خواهد بود. در زیر برخی از منابعی که به مبحث کتاب­درمانی پرداخته­اند ذکر می­شود. 

کتابشناسی

تقدمی، محمدرضا (1384). اعتقاد به كتاب­درمانی در ایران وجود ندارد. خبرگزاریجمهوری اسلامی،۸۴/۰۸/۲۳ .

صیامیان، حسن (؟). درآمدی بر كتابدرمانی : قسمت اول و دوم. مجله رهسار دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران. ش. 1و2.

صیامیان، حسن و عطاردی، علیرضا. شعردرمانی. دانشجو: مجله خبری، علمی فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرداد-شهریور 1373، ص. 17-22.

شعردرمانی و کتاب­درمانی. روان­شناسی تخصصی [وبنوشت]. موجود در: http://irpsynoktehhaykotah.blogfa.com

کتاب­درمانیچیست ؟  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی،  بهار، 1383.

کتاب­درمانی چیست؟ فصلنامه دانشکده روانشناسی، بهار، 1383.

کتاب­درمانی چیست؟ خبرگزاری مهر، تهران، ۱۳۸۴/۰۸/۰۳. موجود در:  http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=245185 http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=244537

کتاب­درمانی:جلوگیری از استرس،  روزنامه کیهان، 1381/8/22.

 نیکخواه، زهره (1385). کتاب­درمانی. سه­شنبه 26 اردیبهشت­ماه 1385. موجود در:  http://www.zohrehn.blogsky.com/?postid=109

کتاب­درمانی در خانواده (1384). هموطن، یكشنبه 12 تیر 1384. موجود در:  http://www.hamvatansalam.com/news33862.html

/ 1 نظر / 98 بازدید
زره ساز

آقاي دكتر تا آنجا كه بخاطر دارم يك پايان نامه به هدايت خانم دكتر پريرخ در مشهد انجام شده است كه راجع به همين مقوله مي باشد