هیچ پیغمبری را در وطنش قبول ندارند.

Geronimo Cardano

این تصویر که به صورت گراوور چوبی حک شده است، مربوط به دوره 38 سالگی جرونیمو کاردانو، ریاضیدان معروف دوره رنسانس ایتالیا می­باشد و پشت جلد کتاب "حساب عملی" او چاپ شده است. بر اطراف این تمثال چیزی نوشته شده که جمله ای قصار و پر معنی است. این جمله را می­توان بدین صورت ترجمه کرد: "هیچ پیغمبری را در وطنش قبول ندارند."

Nemo propheta acceptus in patria

No one is accepted as a prophet in his own country

/ 1 نظر / 83 بازدید
آبرا

آلبرت کامو : ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است .[گل]