وظیفه کتابداران

کتابداران به مردم نمی­گویند که به چه بیاندیشید. آنها از طریق کتاب­ها، حقایق و اندیشه­هایی که اساس و شالوده تفکر (در واقع غذاي فکر) را تشکیل می­دهند، به خوانندگان ارائه می­دهند.

"Librarians do not tell people what to think. They do give their readers, in books, the facts and ideas which are the food of thought." ALA 

اين متن را زماني که دانشجوي سال دوم کارشناسي بودم در کتابي خواندم و همان زمان ترجمه کرده بودم. اما چند روز پيش گفتم بد نيست روي وبنوشت باشد. 

/ 5 نظر / 99 بازدید
حسینی، یک دانشجو

سلام، what to think یعنی به چه اندیشیدن نه چگونه اندیشین، این معنای جمله را اساسا دگرگون می کند دکتر

زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟

عليرضا

خانم يا آقاي حسيني با سلام و سپاس از اظهارنظر شما، من فکر مي کنم بين دو جمله: به چه بيانديشند يا چگونه بيانديشند تفاوت آنچناني نیست. در واقع کتابداران به مراجعه کنندگان اجازه می دهند آنطور که می خواهند بيانديشند و به دنبال آنچه که می خواهند باشند.

امين

بهتر است خانم يا آقای حسينی توجه داشته باشند که يک ترجمه خوب ترجمه لفظ به لفظ نيست بلکه بيان معنی و مفهوم متن اصلی به بهترين شکل است. در اين جمله نيز « چگونه بينديشند» بسيار موثر تر و گيراتر و زيباتر مفهوم اصلی را می رساند.

کامران

سلام مطلب بسیار زیبایی بود. بنده که خیلی استفاده کردم و درواقع اون رو دزدیدم و تایپ کردم و زدم زیر شیشه میز کارم تا همیشه به یاد دوستان قدیمیم باشم. مخلص شما