ضریب تأثیرگذاری وب و سنجش آن در برخی سایت های دانشگاهی ایران

چکیده

ضریب تأثیرگذاری وب، ابزاری است برای ارزیابی، رتبه بندی، مقایسه و طبقه بندی وب سایت های مختلف در سطح حوزه های (Domain) ملی مانند (.ir) و یا برای مقایسه وب سایت ها در سطح بین المللی. در این نوشته به بررسی سیر تاریخی و تعریف ضریب تأثیرگذاری وب و برخی از مزایا و معایب آن پرداخته خواهد شد.همچنین کاربردهای فراپیوندها و ضریب تأثیرگذاری وب در نمایه سازی وب -نمایه سازی پیوندی- و تفاوت های روش ضریب تأثیرگذاری وب با ضریب تأثیرگذاری مجله ها نیز به اختصار توضیح داده خواهد شد. به عنوان نمونه وب سایتِ ١۵ دانشگاه ایرانی به منظور محاسبه ضریب تأثیرگذاری وب انتخاب شده اند و نتایج نشان می دهد که به دلایلی از جمله زبان فارسی و فقدان منابع اطلاعاتی مناسب برای جذب پیوند، دانشگاه های ایرانی نتوانسته اند میزان پیوندی را که مستحق آن هستند دریافت کنند.

 

کلیدواژه ها

وب سنجی،ضریب تأثیرگذاری وبWeb Impact Factor, WIF)ضریب تأثیرگذاری مجله ها، نمایه سازی پیوندی، دانشگاه های ایرانی

 

نوروزی، علیرضا (1383). ضریب تأثیرگذاری وب و سنجش آن در برخی سایت های دانشگاهی ایران. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، ویژه‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره پنجم، شماره دوم.

/ 0 نظر / 36 بازدید