معرفی کتاب

دانشنامه علم اطلاعات و فناوری / مهدی خسروپور

The Encyclopedia of Information Science and Technology

Mehdi Khosrow-Pour

The Executive Director of the Information Resources Management Association (IRMA)

برای اطلاع بیشتر نگاه شود به پیوندهای پیش­گفته. با سپاس از حمیدرضا ترجمه فارسی آثار خارجی: نابسامانی ها، عدم کنترل کتابشناختی و حق مؤلف

رتبه­بندی دانشگاه­های ایران و جهان اسلام: شاخص­ها

/ 0 نظر / 34 بازدید