تغییرات اساسی مدیریتی در کتابخانه های انگلستان از چه زمانی آغاز شد؟

     از سال ١٩٤٧ مدیریت کتابخانه ها به سرعت و بسیار تغییر کرد. مدیریت کتابخانه ها عموماً توسط اساتید از کارافتاده اداره می شدند. شبه اساتیدی که در واقع دانشگاه نمی دانست باید با آنها چه کار کند، در نتیجه آنها را به سمت مدیریت کتابخانه می گماشت. بسیاری از آنها خود را مدیر فرض می کردند و اگر شخصی آنها را مدیر صدا می کرد، فتوا هم صادر می کردند. حتی در بسیاری از کتابخانه بخش خانم ها و آقایان جدا بود. اما تفییرات به سرعت شروع شد، زیرا مدیریت به یک مساله اساسی تبدیل شد و بسیاری از پژوهشگران در این باره قلم زدند. طولی نکشید که دولت متوجه هزینه های اضافی و بی خود شد و متوجه شد که باید نظام ارزیابی مدیریت را به اجرا در آورد. گروه های آموزشی کتابداری هم در شرح دروس خود به طور فزاینده ای دروس مدیریت و اداره کتابخانه را گنجاندند و در نتیجه بیشتر و بیشتر در کنفرانس ها و سمینارها ظاهر شدند. محتوای دروس نظری و عملی آموزش کتابداری به طور اساسی تغییر کرد. توجه به فهرست نویسی و رده بندی کمتر شد، زیرا فهرست نویسی رایانه ای شد و بسیاری از کارها خارج از کتابخانه انجام می شد، اما در عوض توجه به مدیریت، بازاریابی، حسابداری و غیره در کتابخانه بیشتر شد و به این ترتیب مدیریت کتابخانه ها بهبود یافت و امروزه کتابخانه های انگلیس به صورت بسیار بهتری اداره می شوند و دیگر نیازی به بخش خانم ها و آقایان نیست. برگرفته از مقاله A lifetime’s change in LIS نوشته موریس لاین (٢٠٠٥).

/ 0 نظر / 53 بازدید