تفکر تشبیهی

تفکر تشبیهی به عنوان برابرنهاده (Metaphorical thinking) انتخاب شده است. در واقع، تفکر تشبیهی نوعی بازآفرینی اطلاعات و استفاده از اصول سایر حوزه­های علمی در حوزه علمی دیگر است. در روشنگری این سخن می­توان گفت که کلید اساسی در "تفکر تشبیهی"، وجه تشابه دو مسأله یا موضوع است و پژوهشگر به دنبال این است که چگونه می­تواند از طریق وجه تشابه یک مسأله، مشکل یا مسأله دیگری را در حوزه علمی دیگری حل نماید. در حوزه کتابداری نیز از این نوع تفکر استفاده می شود. به عنوان مثال، متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی از اصول کتابسنجی و تحلیل استنادی استفاده کرده و شاخه­ای دیگر به نام وب­سنجی و تحلیل پیوندها به وجود آورده­اند. در واقع، تفکر تشبیهی چیزی غیر از بازآفرینی اطلاعات نیست. قابل توجه است که بازآفرینی اطلاعات نیاز به تفکر و خلاقیت دارد.

/ 0 نظر / 39 بازدید