مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بینالمللی:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با تأکید بر مقاله­های مندرج در نمایه‌های استنادی

علیرضا نوروزی

داریوش علیمحمدی

 

چکیده

از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله‌های چاپ شده در سطح ملی و بین­المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می­دهد. این نوشته به بررسی وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده به زبان انگلیسی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی ایران در سطح بین­المللی می­پردازد. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی ایران در سطح بین­المللی پایین است و توجه بیشتری را می­طلبد.

اين مقاله برای کسب نظر متخصصان کتابداری به زودی به گروه های بحث ارسال خواهد شود. اين مقاله هر سال  روزآمد خواهد شد و روی وبگاه گذاشته می شود.

/ 0 نظر / 33 بازدید