علوم کتابداری و اطلاع رسانی

      علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشی است که به مطالعه و بررسی شيوه های گوناگون تولید دانش، گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، لوح فشرده، پایگاه اطلاعاتی، اینترنت و وب جهانگستر)، سازماندهی،بازیابی و اشاعه این منابع و محمل های اطلاعاتی می پردازد و در این راستا تلاش می نماید که در وقت خواننده یا کاربر صرفه جویی نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

واژه کتابداری به عنوان معادل واژه انگلیسی " Librarianship" انتخاب شده است. دانشمند بزرگ، رانگاناتان زمانی که در دهه 1930 از انگلیس به هندوستان بازگشت و درصدد راه اندازی این دانش نوین در هند برآمد جامعه هند در فهم این واژه مشکل داشتند و در نتیجه ایشان واژه جدید " Library Science" یعنیعلم کتابداری را جایگزین آن واژه نمود. امروزه در آمریکا این واژه بیشتر بکار گرفته می شود.

 در دهه ١٩٧٠ با اختراع ریزرایانه ها و در سال ١٩٩٠ با اختراع وب و ورود این فناوری های نوین اطاعاتی به عرصه کتابخانه های دنیا این دانش نیز دچار تحول های گسترده ای شد. در نتیجه پژوهشگران و اساتید این رشته درصدد تغییر نام آن برآمدند و واژه " Information" یعنی "اطلاعات" یا "اطلاع رسانی" نیز به نام این دانش اضافه شد و امروز از آن به عنوان " Library & Information Sciences" یا علوم کتابداری و اطلاع رسانی یاد می شود. اگرچه در انگلستان و برخی کشورهای دیگر با عناوین دیگری از جمله " Information Studies" و " Information Managment" نیز از آن ياد می شود .

/ 0 نظر / 36 بازدید