/ 2 نظر / 431 بازدید
زهرا

به جز اظهار تاسف کار دیگری نمی توان کرد[ناراحت]

نجمه کاراندیش

آقای دکتر نوروزی اگر امکان دارد لطفا در وبگاه های کتابداران ایرانی لینک نام من را به این آدرس جدید ارجاع دهید tarra.blogfa.com از سایت کلینیک اطلاعات هم متشکرم کارهای شما همه بدیع و برای اولین بار در ایران است. ازین بابت که فیلترهای ایرانی قابلیت ایمیل دارند تا اگر سایتی بی جهت فیلتر شده بود با ارائه دلایل و مستندات از بند فیلتر آزاد شود. اینها مشکلات زندگی و اطلاع یابی در اینترنت ماست. باز هم ممنون