وب درمانی و کتاب درمانی

علیرضا نوروزی

چکیده

این مقاله به بررسی اجمالی  کتاب­درمانی (Bibliotherapyوب­درمانی (Webotherapy) و اهمیت مطالعه کتاب و منابع وب در درمان مشکلات جسمی، روحی و روانی می­پردازد. این مقاله پیشنهاد می­کند که  وب­درمانی به عنوان جایگزین یا مکمل کتاب­درمانی و سایر فنون  روان­درمانی به کار گرفته شود.

کلیدواژه: روان­درمانی، کتاب­درمانی، کتاب،  ­اینترنت­درمانی، وب­درمانی،  وب، کتابخانه بیمارستانی

مشخصات کتابشناختی

نوروزی، علیرضا (1387) . وب­درمانی و کتاب­درمانی. ارتباط علمی. دوره 9، شماره 1.

متن کامل از طریق پیوندها قابل دسترسی است.

/ 2 نظر / 85 بازدید
امين يوسفی

جناب دکتر نوروزی مقاله بسيار جالبی بود. خيلی لذت بردم. البته به نظر من رويکرد نسبت به کتاب درمانی و وب درمانی از بعضی جهات باهم تناسب ندارند. مثلا از عبارت اعتياد به مطالعه کتاب از ديد کلی مضمون مثبتی به ذهن می رسد. اما از معادل ديگر آن يعنی عبارت اعتياد به اينترنت همواره نمی توانيم برداشت مثبتی داشته باشيم. يا مثلا کمتر اتفاق می افتد که کتاب جنبه مخرب داشته باشد در حالی که در مورد وب ( چون نظارتی بر محتوای آن نمی شود) چنين نيست.

ليلا

بسيار مقاله جالبی بود.چون علاقه بسياری به پيدا کردن چنين مطلبی داشتم.