روباه یا جوجه تیغی

دانشمندان بزرگ به دو دسته تقسیم می شوند: روباه و جوجه تیغی. روباه حیله های زیادی می داند در حالی که جوجه تیغی حیله های اندکی. روباه به همه چیز علاقه مند است و به راحتی از یک مسأله به مسأله دیگر حرکت می کند. در حالی که جوجه تیغی به مسائل معدودی می پردازد که فکر می کند بنیادی هستند و برای سال ها و بلکه دهه ها به حل این مسائل می پردازد. بسیاری از اکتشافات توسط جوجه تیغی انجام می شود، در حالی که اکتشافات ناچیزی توسط روباه انجام می شود.  علم برای رشد سالم خود هم نیازمند جوجه تیغی است و هم نیازمند روباه. جوجه تیغی برای کاوش در ذات و ماهیت اشیاء و روباه برای کاوش مسائل جزئی اما پیچیده پیرامون جهان حیرت انگیز ضروری هستند. برای نمونه، البرت اینشتاین یک جوجه تیغی بود که مسائل بنیادی فیزیک را حل کرد و ریچارد فیمن یک روباه بود. خوانندگان باید بدانند که روباه ها به همان اندازه جوجه تیغی ها خلاق و آفریننده هستند. برای اصل متن نگاه کنید به: 

     open_drains_are_a_hazard.JPG                                   foxes.jpg             

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Freeman J. Dyson (2005).Wise Man.The <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />New York Review of Books, Volume 52, No. 16, October20, 2005. Available at: http://www.nybooks.com/articles/18350

/ 1 نظر / 41 بازدید
leila

کليد اکتشاف = روباه + جوجه تيغی . تفسير جالبی بود ...