فهرستنویسی و رده بندی کتاب سنتی

آیا سازماندهی مواد کتابخانه فقط شامل فهرستنویسی و رده­بندی کتاب به معنای سنتی است؟

در ایران هر وقت بحث از فهرستنویسی و رده­بندی می­شود، فوراً به ذهن افراد متبادر می­شود که باید به بحث رده­بندی کتاب به معنای سنتی آن پرداخت و باید روش استفاده از کتاب­های رده­بندی دیویی، کتاب­های رده­بندی کنگره و سرعنوان­های موضوعی را به دانشجو یاد داد. این که برخی از مدرسان این درس را فقط محدود به آموزش استفاده از این کتاب­ها می­کنند، بحث دیگری است که در این مقال نمی­گنجد.

اما امروزه بزرگان رده­بندی آمریکا، کسی چون لویس مای چان صاحب کتاب­های بسیار در مورد رده­بندی به تدریس دروس زیر می­پردازد:

Information Storage and Retrieval
Online Information Systems Services
Organization of Knowledge I

Organization of Knowledge II

علائق موضوعی او:

Classification, cataloging, indexing; Knowledge Class, Personalized Web Browsers, Metadata 

/ 1 نظر / 37 بازدید