ضرورت راه اندازی خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران

LISNA - Librarian & Information Science News Agency

راه اندازی خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران یکی از راه هایی است که می تواند به گسترش فرهنگ کتابخوانی و آشنایی جامعه قرن بیست و یکم ایرانی با کتاب، کتابخانه، کتابدار و کتابداری کمک کند. از خبرگزاری علوم کتابداری و اطلاع رسانی آمریکا که یک خبرگزاری مستقل است و توسط بلک کارور راه اندازی شده است می توان الگو گرفت.

قابل توجه است که گرفتن یک دامین و هزینه هاستینگ یک سایت برای خبرگزاری در وهله اول بالا نیست. پیشنهاد می شود که دامنه http://www.lisna.ir برای این خبرگزاری گرفته شود. البته بهتر است که بنیانگذاران آن از قبل به فکر تعداد زیادی تهیه کننده خبر باشند که قطعاً دانشجویان آگاه کتابداری این زحمت را قبول خواهند کرد. خبرگزاری می تواند بعدها با انتشار آگهی تبلیغاتی در حوزه کتابداری، هزینه نگهداری سایت را به دست آورد، و نیازی به وابستگی مستقیم خبرگزاری به انجمن کتابداران ایران و یا سازمان های دیگر نیست. به طور حتم، انجمن کتابداری ایران و ناشران این حوزه مثل چاپار، کتابدار، دبیزش، پژوهشگاه اطلاعات و مرکز مدارک علمی ایران و حتی افراد خیر می توانند این خبرگزاری را حمایت مالی نمایند. در واقع، برای شروع باید از این سازمان ها و کتابداران ایرانی درخواست حمایت مالی نمود، مشابه کاری که کتابداران هالیوودی آمریکا برای ساخت فیلم مستند کتابداران و کتابخانه ها انجام دادند. در حاشیه سخنرانی های انجمن کتابداری ایران می توان یک صندوق حمایت گذاشت که اگر هر کتابدار فقط پانصد تومان به این خبرگزاری اهدا نماید خبرگزاری راه اندازی خواهد شد و برای سالهای بعد باید از راه انتشار آگهی های تبلیغاتی آنلاین درآمدهای نگهداری وبگاه تأمین شود.

/ 1 نظر / 18 بازدید
علیرضا

همانگونه که در این یادداشت نوشته ام راه اندازی خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران یکی از راه هایی است که می تواند به گسترش فرهنگ کتابخوانی و آشنایی جامعه ایران با کتاب، کتابخانه، کتابدار و کتابداری کمک کند. راه اندازی این خبرگزاری نیازمند همکاری کتابداران ماهر در طراحی وب سایت با سایر کتابداران و دانشجویان است. آقای مهدی حسینی هم در طراحی وب سایت ماهر است و هم در تهران ساکن است بنابراین می تواند با سایر کتابدارانی چون آقای اصنافی و آقای دارینی این خبرگزاری را راه اندازی نمایند.