تعداد مقاله های منتشر شده در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در سال

     در پژوهشی که بخشی از آن در یکی از گروه های بحث کتابداری آمریکا منتشر شد، نشان می دهد که حوزه کتابداری و اطلاع رسانی از لحاظ انتشار مقاله به نسبت سایر حوزه های علمی در سطح پایینی قرار دارد و در بخش مهندسی بیشترین مقاله ها منتشر می شود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Approximately how many articles do you publish each year?

Subject

0-1

2-3

4-5

More than 5

Library & information science

44

44

3

8

Number of articles published each year, by subject area

وبنگار از جامعه آماری پژوهش هیچ اطلاعی در دسترس ندارد، زیرا فقط جدول میزان انتشار مقاله به نسبت سال، به درخواست یکی از اعضای گروه ارسال شد. به خاطر مسائل حق مؤلف در اینجا فقط حوزه کتابداری نشان داده شده است.

/ 2 نظر / 18 بازدید
maryam

آقای نوروزی سلام. دوست داشتم منهم از تجربيات جالب زندگی در استراليا برای اطلاع دوستان بنويسم. گفتم اگر مايليد منهم با بلاگتان همکاری داشته باشم.موفق باشيد.

maryam

يادم آمد که پرشين بلاگ اجازه بلاگ گروهی نميدهد. ميتوانم مطالب را برای شما ارسال کنم و شما زحمت پابليشش را بکشيد.