پست های ارسال شده در آبان سال 1386

رده بندی مردمی (فوکسونومی): سازماندهی دانش بر اساس خرد جمعی

علیرضا نوروزی دانشگاه تهران، گروه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، دکترا علی منصوری کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، کتابخانه دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز سیدمهدی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 126 بازدید