پست های ارسال شده در تیر سال 1387

فراری دادن مغزها و مهاجرت دادن نخبگان و نه فرار مغزها، مهاجرت نخبگان

مقدمه      فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان (Brain Drain) یکی از پدیده­های اجتماعی رایج در جهان سوم و کشورهای عقب افتاده ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 132 بازدید