پیشنهاد موضوع پایان نامه یا مقاله

انتخاب موضوع پژوهش یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر همه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. برخی از دانشجویان و پژوهشگران درخواست پیشنهاد موضوع برای پایان نامه یا پژوهش می نمایند. این مسأله سبب شد تا فهرستی از موضوع هایی که ممکن است قابل انجام باشد و یا برای برخی از دانشجویان جالب باشد تهیه شود. اما باید اذعان داشت که وبنگار این یادداشت ممکن است که در زمینه موضوع های پیشنهادی هیچ تجربه ای نداشته باشد. بنابراین خواهمشند است که به این امر توجه شود و درخواست اظهارنظر نشود. اما اگر دانشجویی یکی از موضوع ها را انتخاب نمود می تواند درخواست نماید تا نام ایشان جلو موضوع انتخابی در فهرست اضافه شود که از تکرار مجدد توسط سایر افراد خودداری شود. برخی از موضوع ها خیلی کلی است و افراد باید به مطالعه بپردازند. فهرست موضوع های انتخاب شده بر اساس موضوع کنفرانس های بین المللی، مقاله های پژوهشی و گروه های بحث خارجی انتخاب شده است. برای دسترسی به فهرست موضوع های پیشنهادی به آدرس زیر رجوع شود: http://nouruzi.itgo.com/ThesisTopics.htm

/ 1 نظر / 44 بازدید
حسین مرادی گودرزی

سلام به تو دوست عزیزم. اومدم ببینمت. سلامت باشی همیشه انشا ا... و در کارت هم موفق باشی. نوشته هات زیباست. به دلم نشست. .H.M.G