پوزش از خوانندگان وبنوشت کتابدار پارسی که از فایرفاکس استفاده می کنند

از خوانندگان وبنوشت کتابدار پارسی که از فایرفاکس استفاده می کنند به خاطر مشکلی که در خواندن یادداشت ها دارند معذرت خواهی می شود. قابل ذکر است که این مشکل ناشی از استفاده از نیم فاصله یا به اصطلاح فاصله مجازی است. وقتی از واژه پرداز وورد استفاده شود و واژه های مرکب با نیم فاصله به هم بچسبند (مانند: مقاله ها و مجله ها) هنگام استفاده از فایرفاکس، این واژه ها  (یعنی: مقالهها و مجلهها) به این صورت نمایش داده می شوند که خواندن آنها مشکل ساز و خسته کننده است. البته این مشکل در اینترنت اکسپلورر وجود ندارد زیرا هر دو محصول مایکروسافت هستند.  از این پس در یادداشت ها از نیم فاصله استفاده نخواهد شد.

/ 0 نظر / 24 بازدید