وبنوشت های کتابداری ایران: گذشته و حال

کریستین هوشک (Christian Hauschke) کتابدار آلمانی و مدیر مسؤول وبگاه (Infobib.de) چند وقت پیش درخواست کرده بود که یادداشتی در مورد وبنوشت های کتابداری ایران بنویسم تا در بخش (LibWorld) منتشر نمایند؛ من نیز با کمال میل یادداشتی هر چند کوتاه و مختصر در مورد وبنوشت­های کتابداری ایران به انگلیسی نوشتم تا منزلت کتابداری ایران در سطح جهانی حفظ شود. در مورد وبگاه (Infobib.de) باید گفت که این یکی از وبگاه هایی است که در مورد کتابداری اروپا می­نویسد و از افراد مختلف از کشورهای گوناگون دعوت کرده اند که در مورد وبنوشت های کشورشان بنویسند.

Persian Biblioblogosphere: Past and Present

LibWorld - Iran 

Alireza Noruzi

/ 1 نظر / 69 بازدید
مريم اسدی

آقای نورزوی از شما متشکريم