اَبَر-برچسب عنوان و صفحه های وب بی عنوان

همان گونه که پیشتر بیان شدیکی از معیارهای مهم و اساسی در رتبه بندی صفحه های وب (هنگام جستجوی یک موضوع توسط کاربران اینترنت) عنوان صفحه وب و معیار مهم دیگر میزان پیوندهای دریافتی از سایر وبگاه ها و صفحه های وب است. البته شاخص های دیگری چون: تکرار کلمه در جاینمای جهانی منبع، تکرار کلیدواژه در متن صفحه وب و زبان مدرک نیز مهم هستند.

نتایج یک پژوهشی نشان می دهد که بیش از دو میلیون و پانصد هزار صفحه وب از صفحه های دانشگاهی جهان و نزدیک به ۹۵۰۰ صفحه وب از صفحه های وب دانشگاهی ایران فاقد عنوان هستند. قابل ذکر است که گوگل و سایر موتورهای کاوش عناوین طولانی را بریده و بقیه عنوان را با سه نقطه نشان می دهند. در واقع، به طور میانگین گوگل فقط ۱۰ کلمه بین ۵۴ تا ۵۹ کاراکتر از هر عنوان را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که موتورهای کاوش با برخی از فایل ها مشکل دارند و نمی توانند عنوان آنها را شناسایی نمایند، در نتیجه آنها را به عنوان بی عنوان در نتایج نشان می دهند ولی تعداد صفحه های وب بی عنوان که با فرمت زبان نشانه گذاری فرامتن طراحی شده اند مقدار قابل توجهی است. این در حالی است که به ظاهر موتورهای کاوش با این فرمت مشکل ندارند.  

/ 0 نظر / 35 بازدید