مقایسه میزان تأثیرپذیری موتورهای کاوش وب از عنصر عنوان

"مقایسه میزان تأثیرپذیری موتورهای کاوش عمومی وب از عنصر عنوان در رتبه بندی نتایج بازیابی شده" این ترجمه عنوان مقاله ای است که  در حال نوشتن آن هستم. قابل توجه است که بحث بر سر تأثیر برچسب عنوان در بازیابی اطلاعات در محیط وب از جمله موضوع های مورد علاقه من است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون در مورد آن  مطالعه می کنم. البته این مقاله به زبان انگلیسی نوشته می شود و ممکن است در نهایت به فارسی ترجمه شود.

Noruzi, A. (2007). A Study of HTML Title Tag Creation Behavior of Academic Web SitesJournal of Academic Librarianship33 (4

Noruzi, A. (2005). The HTML Title Tag and Its ImportanceWebology2(4),  Editorial 6. Available at: http://www.webology.org/2005/v2n4/editorial6.html

 

/ 0 نظر / 33 بازدید