نویسندگان و داوران گمنام در فرايند داوري تخصصي

در اغلب نظام­های داوری دنیا رسم بر این است که هویت نویسنده و داور برای همدیگر گمنام می­ماند تا نام و نشان و ملیت آنها در فرایند داوری تخصصي مقاله تأثیرگذار نباشد. در این میان نویسندگان و داورانی وجود دارند که به­طور سهوی یا عمدی هویت آنها برای نویسندگان مشخص می­شود و یا برعکس. اگر داوران و نویسندگان نمی­خواهند هویت آنها مشخص شود، یک روش آن این است که در وورد 2007 در قسمت (Word Options) روی واژه (Popular) کلیک کرده، اسم کاربر و اختصار آن را تغییر داده و اسم واقعی خود را به کار نبرند. می­توان از واژه­های زیر استفاده کرد:

Writer

Author

Reviewer

باید توجه داشت که سردبیران به طور معمول از هویت دو طرف خبر دارند.

/ 0 نظر / 77 بازدید