# دانش

مدیریت دانش و کتابداری: گفتگویی با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

در گفت‌وگو با دکتر نوروزی بررسی شد  نقشمدیریت دانش در عرصه کتابداری عضو هیات علمی دانشگاه تهرانگفت: امروزه مدیریت دانش، در عرصهکتابداری ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 93 بازدید