# مردم

کتابخانه های عمومی کشور: تنگناها، توانمندیها و راهکارها

انجمن علمی-دانشجویی کتابداری دانشگاه الزهرا امسال همایشی با عنوان "کتابخانه­های عمومی کشور: تنگناها، توانمندی­ها و راهکارها" برگزار کرد که جا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

رده بندی مردمی (فوکسونومی): سازماندهی دانش بر اساس خرد جمعی

علیرضا نوروزی دانشگاه تهران، گروه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، دکترا علی منصوری کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، کتابخانه دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز سیدمهدی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید