مجله وب شناسی

وب شناسی به عنوان معادل پارسی برای واژه انگلیسی "Webology" و واژه فرانسوی"Webologie" انتخاب شده است. از لحاظ لغوی "وب شناسی" از دو واژه وب "Web" و پسوند یونانی "Logia"، فرانسوی "Logie"، یا انگلیسی "Logy" به معنای "شناسی" تشکیل شده است. وب شناسی در اصطلاح یعنی علم وب. به عبارت دیگر، وب شناسی علم جدیدی است که به مطالعه جنبه های گوناگون پدیده وب جهانگستر (تولید، ذخیره، نمایه سازی، جستجو، بازیابی و اشاعه اطلاعات در محیط وب، تجارت و بازاریابی از طریق وب، تاثیرهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وب، و غیره) می پردازد. مجله وب شناسی در راستای مطالعه و شناسایی جنبه های گوناگون وب، راه اندازی شده است. مجله وب شناسی، مجله الکترونیکی علمی-پژوهشی بین المللی در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی و علوم رایانه است که در جهت رسیدن به اهداف پیش گفته، مقاله های مرتبط با جنبه های مختلف وب را به زبان انگلیسی منتشر می نماید. برای اطلاع بیشتر در مورد ساختار مقاله و شرایط پذیرش مقاله به وب سایت مجله مراجعه فرمائید:

http://www.webology.org  

/ 0 نظر / 101 بازدید