بررسی میزان همکاری های علمی بین ایران و کشورهای همجوار

خالید ولایتی

چکیده

هدف از این پژوهش «بررسی میزان همکاری­های علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی   سال­های ١٩٩٠تا ٢٠٠٧» است. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش علم سنجی استفاده شده است.  شاخص­های «تالیف مشترک» و  «پروانه ثبت اختراع مشترک» جهت سنجش میزان همکاری علمی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بیش­ترین همکاری­های علمی ایران در میان کشورهای همجوار در تالیف مقاله با کشورهای روسیه، ترکیه، و پاکستان  بوده است. بیش­ترین این همکاری­ها در حوزه های موضوعی فیزیک، زیست شناسی، و شیمی صورت گرفته است. مقاله­های مشترک در مجله­هایی منتشر شده اند که دارای ضریب تاثیر بالایی هستند. میزان همکاری­های علمی در این بازه زمانی از سیر صعودی برخوردار بوده است. دانشگاه­های شهید بهشتی، صنعتی شریف، و تبریز از میان سایر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای بیش­ترین همکاری با کشورهای مجاور بوده اند. همکاری­های ایران با کشورهای همجوار در پروانه های ثبت اختراع مشترک سه مورد بوده که از این تعداد دو مورد مربوط به کشور روسیه در حوزه شیمی و یک مورد مربوط به کشور ترکیه در حوزه مهندسی است.  میزان همبستگی بین تولیدات علمی و میزان همکاری­های علمی برای کشورهای همجوار با ایران ٨٨ صدم به دست آمد. با توجه به بیشینه تولیدات علمی کشورهای همجوار با ایران، کشور­های روسیه، ترکیه، عربستان، و پاکستان از پتانسیل­های علمی بالایی برخوردار هستند. یافته های پژوهش نشان می­دهد که  علایق فرهنگی مشترک  از قبیل دین و مذهب در شکل گیری همکاری­های علمی نقش قابل توجهی ندارد، اما تاثیر «زبان مشترک» در شکل گیری همکاری­ها تا حدودی قابل مشاهده است. به­نظر می­رسد که روابط سیاسی بین کشورها بیشتر در شکل گیری همکاری­ها مؤثر باشد.

کلیدواژه ها: همکاری علمی، تالیف مشترک، پروانه ثبت اختراع مشترک، ایران

 

منبع

ولایتی، خالید (١٣٨٧). بررسی میزان همکاری­های علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی سال­های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧. دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی.

 

این اولین و آخرین پایان نامه ای بود که با راهنمایی اینجانب در دانشگاه تهران با موفقیت دفاع شد. کسب اولین و آخرین مقام هم جالب است. نه؟

 

 

The Two Mules: A Fable for the Nations

Co-operation Is Better Than Conflict

/ 1 نظر / 209 بازدید

نظر ما که از اول هم اهمیت نداشت برای هیج کس مثلاَ دانشجوی این دانشگاه هستیم ما نه باور می کنیم و نه می توانیم قبول کنیم خواهش می کنم شما هم به خاطر ما به خاظر علم و به خاطر اینکه شما هم روزی دانشجو بودید زیر بار نروید...