ضرورت کمیسیون ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مجلس ایران باید قانونی را به تصویب برساند که بر ضرورت خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای مناسب و رضایت بخش برای رفع نیازهای اطلاعاتی مردم ایران تأکید نماید. وجود چنین خدمات اطلاعاتی برای برآورده کردن اهداف ملی و استفاده مؤثر به عنوان منابع آموزشی ضروری است. در کشورهای دانش محور مثل آمریکا چنین کمیسیونی در جولای سال ١٩٧٠ به عنوان یک قانون عمومی به تصویب رسیده است که تلاش های آن امروز به ثمر می رسد. البته چنین کمیسونی باید مستقل باشد و مسؤولیت توسعه و پیشنهاد برنامه های ملی به دولت ایران و سازمانهای مرتبط را به عهده گیرد. این کمیسیون باید به بررسی و مطالعه نیازهای اطلاعاتی و کتابخانه ای ملت ایران پرداخته و نیازهای اطلاعاتی مناطق شهری، روستایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را شناسایی کند و از طریق ساخت مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های (آموزشگاهی، دانشگاهی، عمومی، تخصصی و روستایی) این نیازها را برآورده نماید. وضعیت موجود منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها را ارزیابی نماید و برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه های لازم را تدارک ببیند و برنامه جامعی داشته باشد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اعضای این کمیسیون باید مستقیماً توسط رئیس جمهور انتخاب شوند و متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی از کتابخانه های ملی، دانشگاهی، آموزشگاهی، روستایی، تخصصی و عمومی را در بر داشته باشد. همچنین وجود نمایندگانی از حوزه های علوم رایانه و جامعه شناسی ضروری است.  

/ 1 نظر / 34 بازدید
زهره

مطالب جالب بودند